نصب دوربین مداربسته دربانک ها و صرافی ها (قسمت دوم)

خلاصه مطلب : در این مطلب میزان ارتفاع مورد نیازبرای نصب دوربین مداربسته و محل قرار گیری دوربین های مداربسته و دامنه دید تصاویردربانک ها و صرافی ها را بیان خواهیم کرد
تاریخ ثبت: دوشنبه 29 اردیبهشت سال 1393
بازدید ها : 4895
نصب دوربین مداربسته دربانک ها و صرافی ها (قسمت دوم)

نصب دوربین مداربسته دربانک ها و صرافی ها (قسمت
دوم(

دوربین مداربسته در بانک ها و صرافی ها

در این مطلب میزان ارتفاع مورد نیازبرای نصب دوربین مداربسته و محل قرار گیری دوربین های مداربسته و دامنه دید تصاویردربانک ها و صرافی ها را بیان خواهیم کرد.به طور کلی در طراحی اولیه نقشه، برای جانمایی دوربین های مداربسته باید دوربین ها را درنقشه به گونه ای جانمایی کنیم که هیچ نقطه کوری پس از اجرا نداشته باشیم وحتی نقاط با اهمیت را از بیش از یک زاویه داشته باشیم. ممکن است شما درب ورودی یا صندوق ای تی ام را  از یک زاویه فقط بتوانید مشاهده نمایید و در همان زمان حساس، شخصی در حال عبور از جلوی دید دوربین مداربسته شما باشد .بنابراین با نصب دوربین مداربسته در زاویه دیگر برای همان تصویر، می توانید هدف مورد نظر را از زاویه دیگر با استفاده ازیک دوربین مداربسته دیگر، مشاهده نمایید.

در طراحی اولیه دوربین های مداربسته باید تا جایی که ممکن است دوربین ها پشت به نورقراربگیرند. البته برای فضاهایی که به ناچار باید دوربین مداربسته رو به نور نصب شود از دوربین های مخصوص با تکنولوژی WDR استفاده خواهد شد. برای هر مشتری که پشت باجه یا کانتر قرار می گیرد، یک دوربین مداربسته در نظر بگیرید و از صرفه جویی بی مورد و استفاده از یک دوربین مداربسته برای مشاهده 2 یا 3 کانتر خود داری نمایید زیرا بعدا در هنگام بازبینی تصاویر با مشکل مواجه خواهید شد .ارتفاع 220 تا 270 برای نصب دوربین مداربسته ارتفاع مناسبی است . اگر ارتفاع را کم تر کنیم، در تردد ها دوربین ها مزاحمت ایجاد می کنند و شاید عبور و مرور افراد باعث ایجاد مزاحمت و سایه در تصاویر شود .ارتفاع اگر بیش از حد زیاد باشد، در فاصله نزدیک چهره، درست دیده نمی شود. در این مورد فرض کنید روی یک نردبان بلند ایستاده اید و چهره فردی که در پایین نرده بام است را می خواهید مشاهده کنید. طبیعی است که شاید فقط روی سر آن شخص را بتوانید ببینید.

پر بازدید ترین ها