نصب دوربین مداربسته دربانک ها و صرافی ها (قسمت اول)

خلاصه مطلب : در حدود سال 1370 کم کم بانک ها از کامپیوتر استفاده کردند و حدود سال1375 سیستم های شتاب رایج شد. جمعیت بیشترو صف بانک ها طولانی تر، در نتیجه بانک های جدید مجوز افتتاح شعب خود را از بانک مرکزی گرفتند. بانک های جدید باید قوانین و شروطی را رعایت می کردند، که مجهز شدن شعب به دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی یکی از شروط اولیه بود
تاریخ ثبت: پنجشنبه 25 اردیبهشت سال 1393
بازدید ها : 4832
نصب دوربین مداربسته دربانک ها و صرافی ها (قسمت اول)


نصب دوربین های مداربسته دربانک ها و صرافی ها (قسمت اول)

در حدود سال 1370 کم کم بانک ها از کامپیوتر استفاده کردند و حدود سال1375 سیستم های شتاب رایج شد. جمعیت بیشترو صف بانک ها طولانی تر، در نتیجه بانک های جدید مجوز افتتاح شعب خود را از بانک مرکزی گرفتند. بانک های جدید باید قوانین و شروطی را رعایت می کردند، که مجهز شدن شعب به دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی یکی از شروط اولیه بود.بنابراین سال 1380 شروع نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته به صورت حرفه ای بود.در سال های اولیه، اگر یک شعبه 4 دوربین مداربسته داشت می توانست از بانک مرکزی مجوز بگیرد. معمولا این 4 دوربین مداربسته برای فضاهای مهم مانند گاوصندوق، درب ورودی و باجه ها نصب می شد.
با گذشت زمان فواید دوربین های مداربسته برای مسئولین شعبه مشخص شد و خیلی از مشکلات و اختلاف حساب ها با بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته مرتفع می شد.درنتیجه تعداد دوربین های مداربسته نصب شده در شعب بیشتر و بیشتر می شد.
از طرفی 4 دوربین مداربسته نمی توانست کل شعبه را پوشش دهد و نقاط کوری وجود داشت که پس از اینکه اتفاقی می افتاد، مشخص می شد که بعضی از تصاویر در خواستی در نقاط کور یا نقاطی که دوربین مداربسته نصب نبوده است، اتفاق افتاده است .
پس مسئولین مربوطه کم کم به این نتیجه رسیدند که باید با مشورت با متخصصین دوربین مداربسته، سیستم های مداربسته و انتقال تصویر تکمیل ترو بدون نقصی را راه اندازی نمایند.

قسمت اول :

چه قسمت هایی باید دوربین مداربسته داشته باشد ؟

یک سیستم دوربین مداربسته برای بانک باید از لحاظ جانمایی به این صورت باشد.


1)       2تا 3 دوربین مداربسته برای کنترل پیاده رو و خیابان

2)     1 عدد برای درب ورودی با قابلیت WDR

3)    دوربین برای  ATM    

4)    2 تا 3 دوربین مداربسته برای فضای انتظار مشتریان

5)     1 عدد برای میهمانان ریاست شعبه

6)     1 دوربین برای فضای صندوق ATM       

7)    2 تا 3 دوربین برای مشاهده کاربران

8)     5 عدد برای باجه ها - هر 2 باجه با 1 دوربین مداربسته از پشت سر کاربرها کنترل می شود

9)   10 دوربین مداربسته برای پیشخوان باجه ها که عمود بر باجه ها برای کنترل پول و تراول ها نصب می شود.

10)   2 تا 3 عدد دوربین مداربسته برای زیر زمین و بالکن

11)   2 عدد برای صندوق پول و اسناد

12)   1 دوربین مداربسته برای مشاهده رک یو پی اس و رک ذخیره ساز های مداربستهپر بازدید ترین ها