فن آوری های مورد استفاده در دوربین های مداربسته

خلاصه مطلب : جدید ترین فناوری هایی که در دوربین های مداربسته به کاربرده می شوند عبارتند از:
تاریخ ثبت: یکشنبه 11 اسفند سال 1392
بازدید ها : 6587
فن آوری های مورد استفاده در دوربین های مداربسته

تصحیح نورپشتی دوربین مداربسته

درصورتی که پنجره با منبع نوری پرقدرتی در زمینه تصویری که دوربین مداربسته ارائه می دهد قرار گیرد تصحیح این نور در دوربین مداربسته، ممکن است باعث شود تا اجسامی که در مقابل این منبع نوری قرار گرفته اند بسیار تاریک و حتی غیرقابل تشخیص گردند.به همین دلیل دوربین های مداربسته مجهزبه فناوری BLC اجسامی را که در مقابل منبع نوری قرار دارند با دقت کافی و وضوح مناسب نمایش می دهند.

تقویت کردن تصویر

در تصاویر تولید شده در این نوع دوربین های مداربسته لبه های اشیا مشخص تر می شوند و در تصاویر ارائه شده اشیا کاملا جدا از یکدیگر به نظر می رسند.

بالانس سفیدی تصویر

در صورتیکه شعله یک شمع را در مقابل یک دوربین مداربسته ببینیم مشاهده می شود که نقاط سفید رنگ شعله به صورت آبی کم رنگ و نقاط کم دماتر در شعله به رنگ زرد مایل به قرمز دیده می شود.در صورتیکه در واقعیت اینگونه نیست و یا زمانیکه رنگ لباس های اشخاص در دوربین مداربسته مشاهده می شود دیده می شود که رنگ آنها در محیط اتاق با محیط خارج از اتاق که نور بیشتری در آن است تفاوت پیدا می کنداما در چشم انسان این اتفاق نمی افتد.دلیل این امر در این است که چشم انسان رنگ سفید موجود در محیط را متناسب با درجه حرارت آن رنگ احساس می کند و بقیه رنگ ها را با توجه به درجه حرارت رنگ سفید موجود در محیط تشخیص می دهد.این فناوری که در دوربین های مدار بسته مجهز به AWB استفاده می شوند این مشکل در تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته رفع شده و تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته را با رنگ های واقعی تری متناسب با درجه حرارت رنگ سفید موجود در محیط می دهد.

تصحیح اتوماتیک سیگنال

استفاده از این فناوری در دوربین های مدار بسته باعث می شود تا در صورتیکه به طور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد این مقدار تغییر ناگهانی را در دوربین مداربسته ازبین برده و به سیگنال اولیه قبل از غییر تنظیم می کند.این مسئله باعث می شود.

پر بازدید ترین ها