شکل ظاهری دوربین های مداربسته مورد استفاده

خلاصه مطلب : درسیستم دوربین های مداربسته با توجه به نوع محیط شکل های متفاوتی از دوربین مداربسته مورد استفاده قرارمی گیرد.
تاریخ ثبت: یکشنبه 11 اسفند سال 1392
بازدید ها : 3307
شکل ظاهری دوربین های مداربسته مورد استفاده

شکل ظاهری دوربین های مداربسته مورد استفاده

درسیستم دوربین های مداربسته با توجه به نوع محیط  شکل های متفاوتی از دوربین مداربسته مورد استفاده قرارمی گیرد .شکل های استوانه ای،جعبه ای، دام و دام های ترکیبی ازانواع دوربین های مداربسته می باشند. دوربین مداربسته نوع دام از یک محفظه گنبدی شکل تشکیل شده است که باعث می شود دوربین را در مقابل خطرات جدی محافظت کند.در درون این محفظه می توان دوربین را به صورت قابل گردش به حالت افقی یا عمودی قرارداد.دردوربین مداربسته دام ترکیبی، بخش های هد متحرک برای چرخشبه صورت افقی یا عمودی ،موتورمحرک لنزو خود دوربین هریک در بخش های جداگانه ای درون محفظه دربرگیرنده دوربین قراردارند.محفظه دوربین مداربسته به طورکامل نسبت به رطوبت وغبارمحافظت شده است وبه گونه ای طراحی شده است که صدای ناشی از حرکت دوربین را به حداقل می رساند.پر بازدید ترین ها