شرایط ارگونومی اتاق کنترل دوربین مداربسته

خلاصه مطلب : نوع طراحی اتاق های کنترل برعملکرداپراتورها در دستیابی موفق به اطلاعات به موقع و بدون خطا توسط سیستم های دوربین مداربسته تأثیرخواهد داشت.
تاریخ ثبت: سه شنبه 19 فرودرین سال 1393
بازدید ها : 4562
شرایط ارگونومی اتاق کنترل دوربین مداربسته

شرایط ارگونومی اتاق کنترل دوربین مداربسته

 اهداف ارگونومیک شامل بهبود و اصلاح عملکرد انسان،سلامت و ایمنی و راحتی فرد با طراحی محیط کار و تجهیزات موجود در آن،شیوه های کار کردن و انجام وظایف می باشد.سودمندی دوربین های مداربسته دریک سیستم امنیتی و محرمانه به کیفیت اطلاعاتی که از آن ها بدست می آید وابسته است. نوع طراحی اتاق های کنترل برعملکرداپراتورها در دستیابی موفق به اطلاعات به موقع و بدون خطا توسط سیستم های دوربین مداربسته تأثیرخواهد داشت.

با توجه به شرایط زیر اپراتورهای سیستم های دوربین های مداربسته به نحو شایسته تری انجام وظیفه خواهند کرد:

1-      به راحتی بر روی صندلی هایی که طراحی ارگونومیک شده اند نشسته باشند.

2-      مانیتورها در وضعیت خوب و صحیح (از نظرارگونومیکی)نصب شده باشند.

3-      میزان روشنایی برای دیده بانی تصاویر دوربین های مداربسته مناسب باشد.

هزینه ها و مزایای اجرای ارزیابی اتاق کنترل دوربین مداربسته

1-      افزایش کارایی اپراتور ها

2-      تشخیص مشکلات بالقوه اتاق کنترل دوربین های مداربسته که بر کارایی، سلامت و ایمنی اپراتور تأثیر منفی دارند.

3-      ارتقاء فرهنگ بهداشت و ایمنی اتاق کنترل، که شامل آگاهی دادن به اپراتورها در مورد خطرات ممکن و راه های پیشگیری می باشد.

فاکتورهای مؤثر در تعداد تصاویرهنگام دیده بانی برای یک اپراتورسیستم دوربین مداربسته

1-      نوع فعالیتی که باید مد نظر باشد مانند مرکز یک شهر شلوغ یا یک پارکینگ ماشین چند طبقه

2-      نوع فعالیت و اهداف درون تصویر دوربین مداربسته مانند تخریب به منظور ساخت و ساز یا آشغال ریزی،ترافیک

3-      حوادث مکرر

4-      طول مدت زمان صرف شده برای آنچه مشاهده می شود.

5-      دیگر وظایف در حال انجام در اتاق کنترل

6-      توانایی اپراتور

 

 

پر بازدید ترین ها