راهنمای خريد دوربين مدار بسته

خلاصه مطلب : درهنگام خرید دوربین های مداربسته به چه نکاتی باید توجه کنیم.
تاریخ ثبت: شنبه 24 اسفند سال 1392
بازدید ها : 8153
راهنمای خريد دوربين مدار بسته


راهنمای خريد دوربين مدار بسته


دوربين های مدار بسته به دو گروهتقسیم می شوند  :     

دوربين های مداربسته ديد در روز و  دوربين های مداربسته ديد در شب  
دوربين های مداربسته ديد در روز در لوکس صفر ( تاريکی مطلق ) قادر به نمايش تصویر نيستند اما دوربين های مداربسته ديد در شب هم در روز و هم در تاريکي مطلق قادر به نمايش تصویر می باشند.دوربين های مداربسته ديد در شب و دوربين های مداربسته دام سقفی نياز به لنز جداگانه ندارند و معمولاً دارای لنز شماره 4 هستند که حدود زاويه  80درجه را نمايش می دهد.هر کدام از انواع دوربين های مداربسته به 4 گروه تقسيم مي شوند :صنعتی، نيمه صنعتی، دام سقفی و  مينياتوری.دوربين های مداربسته صنعتی و نيمه صنعتی ديد در روز لنز به همراه ندارند و بنا به نياز، لنز برايشان محاسبه مي شود. به عنوان مثال يک زمان ديدن شماره چک پول يا زمانی ديگر  برای ديدن کل محيط  که در هر حالت از لنزمخصوص بايد استفاده شود.

بحث ديگری که در ارتباط با دوربينهای مدار بسته پيش می آيد کيفيت تصوير آنهاست.
به طور کلی دوربينهای مدار بسته دارای 3 نوع سنسور پردازنده تصوير می باشند.

·         پردازنده سی سی دی

·         پردازنده سی موس

·         پردازنده دی آی اس

پردازنده سی سی دی خود شامل دو نوع می باشد.

·         پردازنده سی سی دی سونی

·         پردازنده سی سی دی شارپ

نوع کيفيت سنسورها به ترتيب زير می باشد:

·         پردازنده سی سی دی سونی تصويری با رنگهای واقعی دارد.

·         پردازنده دی آی اس تصويری بسيار زيبا و با رنگ اضافه شده دارد.

·         پردازنده سی موس نسبت به 2 پردازنده قبل کيفيت تصوير پايينتری دارد. 

       دوربينهای مدار بسته از نظر کاربرد:

·         دوربينهای مدار بسته جهت استفاده در محيط بيرون

·         دوربينهای مدار بسته جهت استفاده در محيط داخل

دوربينهای مداربسته ای که برای مصارف بيرون استفاده می شوند بايد ضد آب و تا حدودی ضد ضربه باشند. مناسبترين دوربين برای اين منظور دوربين های مداربسته صنعتی ديد در شب می باشد.دوربينهایی که برای مصارف داخل استفاده مي شوند بايد زياد بزرگ نباشند ( از نظر ظاهری ) مناسبترين دوربين مداربسته برای اين منظور دوربين های مداربسته دام ديد در شب می باشد.البته برای محیط داخل ميتوان از دوربينهای مداربسته صنعتی ديد در شب نيز استفاده کرد.

پر بازدید ترین ها