دوربین های مداربسته با لنز P-Iris

خلاصه مطلب : دوربین های مداربسته جدید شرکت ویوتک از جمله مدلهای IP8151P و IP8162P از نسل جدید لنزها، که P-Iris نامیده می شوند استفاده می کنند.این نوع از لنزها در دوربینهای مداربسته ای که از سنسورهایی با تراکم پیکسلی بالا بهره می برند خصوصیات و کارایی ممتازی از خود نشان می دهند.
تاریخ ثبت: پنجشنبه 4 اردیبهشت سال 1393
بازدید ها : 4220
دوربین های مداربسته با لنز P-Iris

دوربین های مداربسته با لنز P-Iris

دوربین های مداربسته جدید شرکت ویوتک از جمله مدلهای  IP8151P وIP8162P از نسل جدید لنزها که P-Iris نامیده می شوند استفاده می کنند.این نوع از لنزها در دوربینهای مداربسته ای که از سنسورهایی با تراکم پیکسلی بالا بهره می برند، خصوصیات و کارایی ویژه ای از خود نشان می دهند.

کاربرد Iris

همانند آنچه در عنبیه چشم انسان وجود دارد، iris ساختاری شفاف با امکان نتظیم میزان نور عبوری که آن را Aperture می نامند است. با فرض ثابت بودن سایر فاکتورها (هرچه روزنه ی iris یعنی Aperture بازتر باشد) میزان نور ورودی و شفافیت تصویردوربین مداربسته افزایش می باید.

همانطور که مردمک چشم انسان در برخورد با نور شدید کوچک می شود،Iris دوربین مداربسته هم در صورت وجود نور زیاد باید کوچکتر شود تا تصویر خروجی شفافیت مناسب را داشته باشد. اگر میزان بازی Aperture تغییر نکند تصویر نهایی بسیار روشن می شود و در صورت عدم وجود نور کافی تصویر تیره و غیر قایل استفاده می شود.

میزان بازی Aperture جنبه های دیگری از کیفیت تصویر را نیز تحت تاثیر می گذازد. بازی بیشتر Aperture باعث کاهش وضوح در عمق تصویردوربین مداربسته می شود. عمق تصویر (Depth Of Field) فاصله ایست که در آن اشیا وضوح مناسب دارند و در دامنه  focus دوربین مداربسته قرار می گیرند. در دوربینهای مداربسته عمق تصویر بیشتر (وضوح بیشتر در کل تصویر) مطلوب است چرا که تصویر در تمام نقاط واضح تر است.

میزان بازی آیریس همچنین بر تیزی لبه ها (Sharpness) در تصویر نیز موثر است، هرچه آیریس کمتر باز شود لبه ها تیز تر می شوند. هرچه بازی Aperture کمتر باشد سطح کمتری از لنز استفاده شده و انحراف نوری لنز کمتر و منجر به تیزی تصویر می شود. البته این پدیده آستانه ای نیز دارد که اگر Aperture کمتر از آن شود تصویر مات (Blur) خواهد شد.

این مشکل در محیطهای خارجی که شدت نور بسیار زیاد است و Aperture به اندازه ای کوچکتر از حد آستانه خود می رسد، بوجود می آید. در ابن پدیده نوری که باید روی یک پیکسل از سنسور بیفتد، روی چند پیکسل پخش می شود و باعث ماتی و اعوجاج نوری در تصویر می شود. متاسفانه این مشکل در دوربینهای مداربسته جدید که از سنسورهای مگاپیکسلی استفاده می کنند بیشتر است چرا که در این سنسورها عموما اندازه پیکسلها کوچکتر است.

تعیین مشخصات Iris

از آنجا که اندازه مطلق بازی ،Iris پارامتر مورد استفاده ای نیست، نسبت بازی Iris به اندازه فاصله کانونی لنز که عدد F نامیده می شود استفاده شده تا اثر سایز Iris را تعیین کند.  F پارامتری بدون مقیاس است چرا که نسبت فاصله کانونی لنز دوربین مداربسته به قطر بازی Iris است. بنابراین برای فاصله کانونی ثابت هرچه قطر بازی Iris کمتر شود عدد F افزایش پیدا می کند.

 

 

پر بازدید ترین ها