درمورد درجه حفاظتی یا IP66 دوربین های مداربسته چه می دانید؟

خلاصه مطلب : IP یا International Protection یک استاندارد و نشان حفاظت بین المللی برای محصولات الکترونیکی از جمله دوربین های مداربسته می باشد که میزان حفاظت دوربین مداربسته را دربرابر اشیای خارجی نشان می دهد.
تاریخ ثبت: سه شنبه 23 اردیبهشت سال 1393
بازدید ها : 4823
درمورد درجه حفاظتی یا IP66 دوربین های مداربسته چه می دانید؟
درمورد درجه حفاظتی یا IP66 دوربین های مداربسته چه می دانید؟

 IP یا  International Protection یک استاندارد و نشان حفاظت بین المللی برای محصولات الکترونیکی از جمله دوربین های مداربسته می باشد که  میزان حفاظت دوربین مداربسته را دربرابر اشیای خارجی نشان می دهد.

عدد سمت چپ: جامدات مانند گرد و غبار و ...

عدد سمت راست: مایعات مانند آب و ... 

اعداد اول  بعد از IP از عدد صفر تا 6 می تواند باشد که هر یک معنی خاصی دارند 

 

 ۰

محافظت نمی شود
 

 ۱

 حفاظت دوربین مداربسته در برابر تماس تصادفی دست

 ۲

 حفاظت دوربین مداربسته در برابر اشیاء مانند انگشتان و ناخن 

 ۳

 حفاظت دوربین مداربسته در برابر ابزار با قطر بیش از 2.5 میلی متر 
 

 ۴

 حفاظت دوربین مداربسته در برابر ابزار و سیم با قطر کمتر از 1.5 میلی متر 

 

 ۵

 حفاظت دوربین مداربسته در مقابل گرد و غبار 
 

 ۶

 غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعداد دوم بعد ازIP  هم می تواند از عدد صفر تا 6 باشد  :

۰

محافظت نمی شود
 

۱

حفاظت دوربین مداربسته در برابر چکیدن عمودی آب
 

۲

حفاظت دوربین مداربسته در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق ۱۵ درجه زاویه بگیرد
 

۳

حفاظت دوربین مداربسته در برابر پاشیدن جهات مختلف
 

۴

حفاظت دوربین مداربسته در برابر پاشیدن آب بیشتر از باران
 

۵

حفاظت دوربین مداربسته در مقابل جت واش
 

۶

حفاظت دوربین مداربسته در مقابل فشار آب شدید
 

۷

حفاظت دوربین مداربسته در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب
 

۸

حفاظت دوربین مداربسته در مقابل غوطه وری بیش از یک متر
 


پر بازدید ترین ها