بالانس سفیدی تصویرو تصحیح اتوماتیک سیگنال در سیستم دوربین مداربسته چیست؟

خلاصه مطلب : درصورتیکه شعله شمع را در مقابل یک دوربین مداربسته ببینیم مشاهده می شود که نقاط سفید رنگ شعله به صورت آبی کمرنگ و نقاط کم دماتر در شعله به رنگ زرد مایل به قرمز دیده می شود
تاریخ ثبت: جمعه 19 اردیبهشت سال 1393
بازدید ها : 4601
بالانس سفیدی تصویرو تصحیح اتوماتیک سیگنال در سیستم دوربین مداربسته چیست؟

بالانس سفیدی تصویرو تصحیح اتوماتیک سیگنال در سیستم دوربین مداربسته چیست؟

 بالانس سفیدی تصویر

درصورتیکه شعله شمع را در مقابل یک دوربین مداربسته ببینیم مشاهده می شود که نقاط سفید رنگ شعله به صورت آبی کمرنگ و نقاط کم دماتر در شعله به رنگ زرد مایل به قرمز دیده می شود.درصورتیکه در واقعیت اینگونه نیست و یا زمانیکه رنگ لباس های اشخاص در دوربین مداربسته مشاهده شود دیده می شود که رنگ آن ها در محیط درون اتاق با محیط خارج از اتاق که نور بیشتری در آن است تفاوت پیدا می کند اما در چشم انسان این اتفاق نمی افتد.دلیل این امر در این است که چشم انسان رنگ سفید موجود در محیط را متناسب با درجه حرارت آن رنگ احساس می کند و بقیه رنگ ها را با توجه به درجه حرارت رنگ سفید موجود در محیط تشخیص می دهد. این فناوری که در دوربین های مداربسته مجهز به AWB استفاده می شوند و باعث رفع این مشکل در تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته می گردد و تصاویر با رنگ های واقعی تر متناسب با درجه حرارت رنگ سفید موجود در محیط می دهد.

تصحیح اتوماتیک سیگنال

این فناوری باعث می شود که سیگنال ورودی در سیستم دوربین مداربسته  در صورتیکه به طور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد این مقدار تغییر ناگهانی را از بین برده و به سیگنال اولیه قبل از تغییرتنظیم کند، البته این امر باعث می شود در شرایط نوری پایین، بر روی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته نویز ایجاد می گردد.

پر بازدید ترین ها